Hasznos információk

A Fórum menüpont alatt egyesületünk tagjai bejelentkezés után kérdéseket tehetnek fel, melyekre tagságunk nagy tapasztalattal rendelkező szakértőitől kaphatnak választ. Ha még nem tagja szervezetünknek, akkor lépjen be közénk, és Ön is ingyenesen férhet hozzá a mindennapi munkájához szükséges hasznos információkhoz.

Interaktív levelező fórum

Tovább a Levelező oldalra

Aktuális témák, hozzászólások

2018. szeptember 26. - RE: Taggyűlés a kiválásról
#737

Kedves László, én pedig a Ptk-ból szeretnék idézni: 3:46. § [A szétváló jogi személy jogai és kötelezettségei] (1) A szétváló jogi személy jogutódjai – ideértve kiválás esetén a megmaradó jogi személyt is – a szétváló jogi személynek a szétválás előtt keletkezett kötelezettségeiért a szétválási terv rendelkezései szerint kötelesek helytállni. Ha az adott kötelezettséget a szétválási tervben nevesített jogutód nem teljesíti, azért valamennyi jogutód egyetemlegesen köteles helytállni. (2) Ha egy kötelezettségről a szétválási tervben nem rendelkeznek, azért a jogutódok egyetemlegesen kötelesek helytállni. Nem gondolom, hogy az ügyvéd jogszerűen járt el, legalábbis nem ismerek ide kapcsolódó - rá vonatkozó - szabályt. Talán meg kellene kérni, hogy hivatkozza le azt a jogszabályhelyet ami alapján eljárt. Egyébként a Btk. 405.§ szabályozza a fedezetelvonás bűncselekményt....

Ha tag,tovább olvasáshoz itt adhatja meg Nevét és Jelszavát.
Ha még nem tag, további információkért regisztráljon.


2018. szeptember 26. - RE: Taggyűlés a kiválásról
#502

Kedves Kolléga! Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 9. § (1) A jogi személy a jogutód jogi személy létesítő okiratának aláírását követő nyolc napon belül köteles a Cégközlönynél közlemény közzétételét kezdeményezni, amelyet két egymást követő lapszámban kell közzétenni. (2) A közleménynek tartalmaznia kell: g) a hitelezőknek szóló felhívást [10. §]. 10. § (1) Az átalakulás az átalakuló jogi személlyel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá. (2) Az a hitelező, akinek az átalakuló jogi személlyel szemben fennálló követelése az átalakulásról hozott döntés első közzétételét megelőzően keletkezett, követelése erejéig az átalakuló jogi személytől a döntés második közzétételét követő harmincnapos jogvesztő határidőn belül megfelelő biztosítékot követelhet, ha az átalakulás követelésének kielégítését veszélyezteti. Véleményem szerint a 30 napos jogvesztő határidő kivárásán felül az érvényes szerződés...

Ha tag,tovább olvasáshoz itt adhatja meg Nevét és Jelszavát.
Ha még nem tag, további információkért regisztráljon.


2018. szeptember 25. - Taggyűlés a kiválásról
#1559

Tisztelt Szakértők! Egy Kft kiválással átalakul. 25 mill jegyzett tőkéből marad 15 mill a kiválónak lesz 10 mill. A saját tőke kb 60%-a átmegy a kiváló cégbe. A kiválás miatt az átalakuló cég jegyzett tőkéje csökken. Mindkét cégben van külföldi tulajdonos, az átalakulás miatt a tulajdonosi szerkezet nem változik. A társaság kellő számviteli előkészület mellett ( 2018.06.04-i ügyvezetői utasítás alapján évközi beszámoló és leltár 2018.06.30-i fordulónapra, 2018.08.15-re előkészítve + könyvvizsgálat) 1 döntésben határoz a kiválásról 2018.09.24-én. A társaságnak van hitele. A megbízott ügyvéd a hitelező bank előzetes írásos jóváhagyása hiányában fedezetelvonásra való hivatkozással megtagadta a taggyűlési határozat meghozatalát. Kérdésem, hogy jogszerűen járt-e el az ügyvéd? A taggyűlés meghozhatja-e kiválásról a döntést a bank előzetes írásos engedélye nélkül? Köszönettel:...

Ha tag,tovább olvasáshoz itt adhatja meg Nevét és Jelszavát.
Ha még nem tag, további információkért regisztráljon.


2018. szeptember 25. - RE: utólagos kedvezmény szá...
#25

1. Kizárólag az eredeti számla helyesbítésével érhető el a nettó árbevétel, a tao, az iparűzési adó és az ÁFA kötelezettség csökkentése. Tehát szükséges módosító száma kiállítása az áfa-törvény 77-78. § alapján. 2. A sok adminisztráció oka általában:a számlázó program nem támogatja a korábbi számlák módosítását. Célszerű új programot vásárolni. 3. A szerződés tartalmát a felek szabadon határozzák meg, tehát nincs akadálya az árengedmény új szabályozásának. A kérdésben leírt megoldás nem csökkenti az adminisztrációt. A megoldás: korszerű...

Ha tag,tovább olvasáshoz itt adhatja meg Nevét és Jelszavát.
Ha még nem tag, további információkért regisztráljon.