Hasznos információk

A Jalsovszky Ügyvédi Iroda minden évben megvizsgálja, hányféle adónem létezik Magyarországon. Azt tapasztalják, hogy ugyan az adónemek száma évről-évre csökken, de 2019 elején még mindig 55 félét számoltak össze. Egy-egy cég azonban működése során ennek többszörösével is találkozhat, ha csak a helyi adók sokszínűségére gondolunk. És ha ezt kiegészítjük azzal, hogy ma Magyarországon átlagosan 277 óra megy el adóbevallások készítésével, szemben az EU-s 172 órás átlagával – de még a világátlag 237 óráját is sikerül túlszárnyalnunk – akkor beláthatjuk, az adókötelezettségek pontos nyilvántartása milyen nagy részét teszi ki a napi munkának. Így nem csoda, ha néha elfelejtünk egy-egy ügyfelet határidőben tájékoztatni adófizetési kötelezettségéről.


Szerző: Városi Ágnes, VIKI, a könyvelőasszisztens

A cikk a Digitalizálás és automatizálás a könyvelésben című szeptember 5-i rendezvényünkhöz kapcsolódóan született. További információ és jelentkezés a rendezvényre itt található.

Az adóbevallások elkészítésén túl nagy kihívást jelent azok elküldése még akkor is, ha ma már nem a határidő napján a postán sorban állva adjuk fel a szükséges nyomtatványokat. Attól függően, hogy milyen és hány hatóságnak kell adatot szolgáltatni, számos felületen kell ezt elvégezni. A központi elektronikus felületek kezelése – jelenleg még – nehézkes. Ezek újszerűsége (néha tervezési hibával súlyosbítva), a felhasználók hiányos informatikai tudása, a felületek sűrű karbantartása, a nem megfelelő internet csatlakozás, esetlegesen hardveres problémák mind-mind gondot okozhatnak.

Az adónyilvántartások harmadik sarkalatos pontja az ügyfél értesítése a fizetési kötelezettségről. A könyvelőirodák felé támasztott jogos elvárás az is, hogy az adóbevallásokat pontosan elkészítsék, majd elküldjék, az adófizetési kötelezettségről határidőben tájékoztatást nyújtsanak, hiszen a vállalkozások ezzel pozitív megkülönböztetésben részesülnek a megbízható adózói státusszal.

A bevallások elkészítése és az adóhatóság, valamint az ügyfél felé fennálló tájékoztatási kötelezettség időbelisége azonban élesen elválhat. Vannak adók, amelyek összege már az adóbevallás elkészítésekor, jóval a fizetési határidő előtt ismert (pl. a társasági adó vagy az iparűzési adó), de befizetni csak hónapokkal később kell. Vannak olyan adók, amelyek az adott cég életében csak évente egyszer kerülnek terítékre (pl. éves áfa, a kamarai hozzájárulás). Ezekről az ügyfél akár automatizáltan is értesülhetne.

Az adófizetési értesítőkkel szembeni elvárás már, hogy visszakereshető módon követhető legyen, tudjuk, mikor küldtük el, és lássuk azt is, az ügyfél mikor olvasta azt el. Ez mind a könyvelő, mind az ügyfél érdeke, hiszen így megelőzhetők a viták vagy a tévedések.

De könyvelőként nemcsak adóbevallások elkészítésével foglalkozunk. A bizonylatok feldolgozása után, mi kapunk valós képet először a könyvelt cég pénzügyi-vagyoni helyzetéről. Ma már egyre nagyobb igény van a cégvezetők részéről is, hogy ezekhez az adatokhoz naprakészen hozzájussanak. Egy hitelfelvétel vagy egy pályázati lehetőség előtt mindenképp tisztában kell lenni a cég aktuális pénzügyi helyzetével. De ha rendszeres likviditási problémák vannak, akkor is szükség lehet a monitoringra. Erre a legjobb módszer, ha a könyvelési rendszerben vagy a könyveléssel párhuzamosan működő felhő alapú alkalmazásban adunk hozzáférést az adatok megtekintésére. Ezzel azt is elősegíthetjük, hogy ügyfelünk hamarabb értse, amikor figyelmeztetjük valamire, informáljuk valamiről. Nem utolsó sorban ennek erős ügyfél-edukációs hatása is van, hiszen a rendszerek napi aktív használta jelentősen fejleszti az ügyfelek szemléletét és elfogadó magatartását is.

Ha ezeket a kérdéseket, problémákat egy rendszerben akarjuk kezelni, ma már rendelkezésünkre állnak olyan digitális könyvelőirodai megoldások, amiben össze vannak kötve a szükséges elektronikus felületek, automatizáltan küldhetők üzenetek adófizetési határidőkről és összegekről, figyelik az elküldött bevallások állapotát. Az ügyfélnek adott hozzáférés esetén lehetőség van a cég működésével kapcsolatos naprakész tájékoztatásra is.

Bátran keresgéljünk és válogassunk közöttük. Ehhez komoly szakmai segítséget tud nyújtani az Adótanácsadók Egyesületének Digitális Tagozata.