Hasznos információk

Az elnökség 2018. március 28-án (szerda) 9:10 órára közgyűlést hív össze a Lurdy Ház Konferenciaközpont 9. termébe.


Az elnökség 2018. március 28-án (szerda) 9:10 órára közgyűlést hív össze a Lurdy Ház Konferenciaközpont 9. termébe (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) 

 

 A Közgyűlés  napirendje:

  1. Az elnökség szóbeli beszámolója a 2017. évről; az éves számviteli beszámoló* és a pénzügyi beszámoló* fő számainak ismertetése.
  2. Felügyelő Bizottság éves beszámolója, döntés a beszámolóról.
  3. Döntés a 2017. évi számviteli beszámolóról, és a 2017. évi pénzügyi beszámolóról.
  4. 2018. évi pénzügyi terv* fő számainak ismertetése, döntés a pénzügyi tervről. 

Amennyiben a 2018. március 28-án  9:10 órára összehívott közgyűlés határozatképtelen, akkor  megismételt közgyűlést hív össze az elnökség 2018. március 28-án 13:00 órára a Lurdy Ház Konferenciaközpont 9. termébe (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.), amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes meghirdetett napirendekben.

 Budapest, 2018. március 05.

Zara László  elnök 

 

* A 2017. évi mérleg és eredmény-kimutatás, pénzügyi beszámoló,  valamint  2018. évi  pénzügyi terv letölthető innen.