Hasznos információk

Az Adótanácsadók Egyesülete elutasítja a vállalkozások adminisztratív terheit növelő javaslatokat.


Az Adótanácsadók Egyesülete véleménye

a MKOE számlázásról közzétett képtelen ötleteiről

 

A pénzügyi kormányzat már 2016-ban úgy módosította az adózás rendjéről szóló törvényt, hogy a vállalkozások kötelesek a NAV felé részletes adatszolgáltatást adni minden olyan számláról, amelyben az áfa tartalom eléri, vagy meghaladja a 100.000 Ft-ot. Ezzel a jelenleg érvényes 1 millió Ft-os áfa határ 2017. július 1. napjától a tizedére csökken. A számlázó-programmal kiállított számlákról elektronikusan kell majd adatot szolgáltatni, amelynek a technikai kivitelezésre vonatkozó szabályai még ismeretlenek.

Erre az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozóan az alábbi megdöbbentő és szakmailag nem támogatható javaslatokkal állt elő a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) nevében Ruszin Zsolt:

  1. A jelenlegi adatszolgáltatás szabályai vagy kerüljenek hatályon kívül helyezésre, vagy az adatszolgáltatás terjedjen ki minden bizonylatra, minden számlára, nemcsak a 100 eFt áfa feletti áfa tartalomra.
  2. A papíralapú számlakibocsátás hatósági felügyelete érdekében termékdíjat javasolnak kivetni a számlatömbre (10 eFt/tömb, 1 eFt/ egyedi számlalap), valamint köteleznék a vállalkozásokat ara, hogy a papíralapú számlák tőpéldányait a vásárlást követő harmadik év végével adják le a NAV-nál, illetve a Kormányhivataloknál.
  3. Javasolják továbbá, hogy a számítógép által kiállított számlázás esetén megvalósuló online adatszolgáltatás mellett alakítsanak ki egy olyan funkciót a kormányzati portálon, amely az eredet hitelességét biztosító kézbesítését is lehetővé teszi a belföldi adóalanyok között.

Az MKOE elképzeléseit – különösen a papíralapú számlákra, valamint az eredet hitelességre vonatkozókat – végig nem gondoltnak, a vállalkozókra nézve károsnak tartjuk, és az Adótanácsadók Egyesülete tagjai nevében elutasítjuk. Álláspontunk szerint nincs szükség olyan intézkedésekre, amelyek tovább növelik a vállalkozások adminisztratív terheit.

A 2012-2016. között kialakított ellenőrzési rendszer további elemekkel történő kiegészítése nem szükséges, az alábbiakban felsorolt eszközrendszer adminisztrációs terheinek viselése már így is megterhelő a vállalkozások számára:

– készpénzforgalom korlátozása ügyletenként 1,5 millió Ft-ra,

– elektronikus belföldi összesítő jelentés bevezetése a befogadott és kibocsátott számlákra 2 millió Ft, majd 2015-től 1 millió Ft áfa tartalom esetén,

– online pénztárgépek kötelezővé tétele a kereskedelemre és a szolgáltatások jelentős részére,

– Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER), stb.

Az Adótanácsadók Egyesülete ellenez minden olyan intézkedést, amely tovább növeli a kis- és középvállalkozások adminisztratív költségeit. Nem a bürokráciát, hanem a versenyképességet kell növelni.

 

Budapest, 2017. április 12.

Adótanácsadók Egyesülete Elnöksége